De print:

DDM1 frontsluit

Hier in het midden is een vervangende print voor de front/sluitseinen, waardoor het ook mogelijk is om een rangeersein te tonen

Voor welke wagons?

Deze printen zijn voor de DDM1 van Artitec geschikt, mocht u twijfelen of de print in uw wagon ingebouwd kan worden, neem dan gerust contact op.

Ingebouwd in de wagons

DDM resultaat1

DDM resultaat2

DDM1 verschil